UCHWAŁA Nr 16/2016 ORL

 UCHWAŁA Nr 16/2016

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 13/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wydania opracowania pod nazwą „Karta
Praw Lekarza”

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt 18 i 23 i art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522), postanawia:

§1

W uchwałe nr 13/2016 r. Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 16 marca 2016 r. zmienić §1 ust. 1 w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie:

„Wydać wspólnie z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie i upowszechnić wśród członków samorządu lekarskiego opracowanie zbiorowe pod tytułem „Karta Praw Lekarza” zawierające wskazanie i omówienie przysługujących lekarzom i lekarzom dentystom praw związanych z wykonywaniem zawodu według stanu prawnego na dzień 31 marca 2016 r.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               Sekretarz                                                                               Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                  Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-04-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-07-03
Ilość odsłon artykułu 2048