UCHWAŁA Nr 144/2016 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 144/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 18 maja 2016 r.

 

w sprawie: upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
                   do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez Naczelną Izbę
Lekarską na szkolenie zawodowe

 

W związku z uchwałą Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 18.11.2015r. w sprawie realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego oraz uchwałą Nr 3/16/P-VII Prezydium NRL z dnia 15.01.2016r., Prezydium ORL postanawia:

§1

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach rozliczenia kosztów dotacji na szkolenie zawodowe przyznanej uchwałą Nr 3/16/P-VII Prezydium NRL z dnia 15.01.2016r.

§2

Nadzór nad niniejszą uchwałą powierza się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

                  Sekretarz                                                                       Prezes

      Okręgowej Rady Lekarskiej                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

                Krystian Frey                                                             Jacek Kozakiewicz

                                                     

 

  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-05-18
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-07-03
Ilość odsłon artykułu 2399