UCHWAŁA Nr 161/2016 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 161/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 1 czerwca 2016 r.

 

w sprawie: wprowadzenie regulaminu przyznawania miejsc stażowych w sesji 2016/2017


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 15 ust. 6a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 464 ze zm.), §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 474) w zw. z §1 pkt. 10 uchwały nr 5/2014 r. Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1
Wprowadzić regulamin przyznawania miejsc stażowych w sesji 2016/2017. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Zobowiązać Zespół ds. Staży Podyplomowych, działający w ramach Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Rady Lekarskiej, do stosowania regulaminu w trakcie przyznawania miejsc stażowych.

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

              Sekretarz                                                                          Prezes

  Okręgowej Rady Lekarskiej                                              Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                               Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-06-01
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-07-03
Ilość odsłon artykułu 1895