UCHWAŁA Nr 167/2016 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 167/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 1 czerwca roku

 

w sprawie: przyjęcia zasad korzystania przez członków Śląskiej Izby Lekarskiej
ze środków naliczonych na realizację programu wspierania indywidualnych
form doskonalenia zawodowego

 


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie § 5 uchwały Nr 102/2016 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie programu wspierania indywidualnych form doskonalenia zawodowego członków Śląskiej Izby Lekarskiej oraz art. 5 pkt 23 w zw. z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 522) oraz po przedstawieniu propozycji przygotowanej przez Komisję Finansową wspólnie ze Skarbnikiem i Główną Księgową, postanawia:

§1

Ustala się zasady, na jakich członkowie Śląskiej Izby Lekarskiej mogą korzystać ze środków finansowych przeznaczonych na wspieranie indywidualnych form doskonalenia zawodowego i stawianych do ich dyspozycji. Zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życiem z dniem 1 lipca 2016 r.
 

              Skarbnik                                                                           Prezes

  Okręgowej Rady Lekarskiej                                              Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jerzy Rdes                                                                 Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-06-01
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-07-03
Ilość odsłon artykułu 1941