UCHWAŁA Nr 182/2016 Prezydium ORL

   UCHWAŁA Nr 182/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2016 r.

 

w sprawie: wykonania pylonu informacyjnego ŚIL


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015 r., poz. 651) oraz zgodnie z §1 pkt 2 uchwały nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1

1. Wykonać pylon informacyjny Śląskiej Izby Lekarskiej, który zostanie usytuowany przy ulicy Grażyńskiego, którego koszt wyniesie 13.500 zł netto.
2. Wykonanie przedmiotu prac powierzyć firmie FPHU „Krupińscy” Sp. Jawna w Dąbrowie Górniczej.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

             Skarbnik                                                                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jerzy Rdes                                                                    Jacek Kozakiewicz
 

 

 

        

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-06-22
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-10-09
Ilość odsłon artykułu 2028