STANOWISKO w sprawie: propozycji wstępnego projektu ustawy dotyczącej płac minimalnych w ochronie zdrowia

 STANOWISKO

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 lipca 2016r.

 

w sprawie: propozycji wstępnego projektu ustawy dotyczącej płac minimalnych w ochronie zdrowia


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z niepokojem przyjmuje informacje o przedstawionym podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego do spraw Ochrony Zdrowia w dniu 21 czerwca 2016 r. wstępnym projekcie ustawy dotyczącej płac minimalnych w ochronie zdrowia. Proponowane uregulowanie minimalnych wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów znacząco odbiega od oczekiwań naszego środowiska. Wysokość zarobków lekarzy i lekarzy dentystów powinna być adekwatna do ponoszonej przez nich odpowiedzialności za podejmowane decyzje i wagi roli wykonywanego zawodu w życiu społeczeństwa. Samorząd lekarski nieustająco podejmuje starania mające na celu zapewnienie lekarzom i lekarzom dentystom godnych warunków pracy i płacy, wyrażając wielokrotnie swoje zdanie, m.in. w apelu nr 12/2016 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z 9 kwietnia 2016 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia lekarza, w którym wskazano, że minimalne wynagrodzenie lekarza specjalisty powinno wynosić 3-krotną średnią krajową, lekarza z I stopniem specjalizacji – 2-krotną średnią krajową, i 1,5-krotną średnią krajową dla lekarza bez specjalizacji.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach zwraca się do Ministra Zdrowia o uwzględnianie opinii środowiska lekarskiego w podejmowaniu decyzji w tak ważnych sprawach.


               Sekretarz                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                      Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-07-13
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-10-09
Ilość odsłon artykułu 3062