STANOWISKO dot. nagłej śmierci dwóch lekarzy podczas pełnienia obowiązków zawodowych

 STANOWISKO

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 31 sierpnia 2016 roku.

 

Wstrząśnięci informacjami o nagłej śmierci dwóch lekarzy podczas pełnienia obowiązków zawodowych pozostajemy w przekonaniu, że ze strony wszystkich odpowiedzialnych podmiotów, w tym organizatorów i pracodawców w ochronie zdrowia, znajdziemy wreszcie zrozumienie dla podnoszonych przez Śląską Izbę Lekarską od lat postulatów o zapewnienie lekarzom właściwych warunków pracy i wynagrodzeń.

Konsekwencją braku perspektywicznej polityki zdrowotnej w Polsce w ostatnich kilkunastu latach jest:
1. niewystarczająca liczba praktykujących lekarzy, w relacji do liczby mieszkańców, plasująca nasz kraj na końcowym miejscu w Europie
2. starzenie się kadry lekarskiej w wielu specjalnościach medycznych
3. niskie, malejące w ostatnich latach publiczne nakłady na ochronę zdrowia
4. niska stawka w przeliczeniu na godzinę pracy lekarza, wyliczona m.in. na podstawie przeprowadzonej analizy wynagrodzeń 3 tysięcy lekarzy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w szpitalach znajdujących się na terenie działania Śląskiej Izby Lekarskiej.

Świadomość tych niekorzystnych zjawisk była z pewnością powodem przyjęcia w 2013 roku przez polskie władze własnej modyfikacji Dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dot. czasu pracy, dopuszczającej pracę często ponad siły.
Przy niewystarczającej liczbie lekarzy, a także przy braku odpowiedniej wielkości środków finansowych będących w dyspozycji większości pracodawców, wymusza się na lekarzach podejmowanie i wykonywanie dodatkowej pracy w warunkach odbiegających często od przyjętych za standardowe.

Czas pracy lekarzy powinien:
1. zachowywać zasady bezpieczeństwa pacjenta i lekarza.
2. być zgodny z osiągnięciami naukowymi, technicznymi, społecznymi oraz oczekiwaniami obowiązującymi w nowoczesnej Europie i w Świecie.
3. umożliwić przeznaczenie odpowiedniej ilości czasu na naukę.
4. być proporcjonalny do czasu poświęconego na niezbędny odpoczynek i nie powinien zawłaszczać czasu, przeznaczonego dla najbliższych.

 

             Sekretarz                                                                          Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                             Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                             Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-08-31
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-10-09
Ilość odsłon artykułu 1982