UCHWAŁA Nr 39/2016 ORL

 UCHWAŁA Nr 39/2016

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 września 2016 r.
 


w sprawie: określenia zadań Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych oraz Zespołu ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i karnych


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie §19 ust. 4 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2014 r., uchwala co następuje:

§1
Powierza się Zespołowi ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych wykonywanie zadań z zakresu:
- przedstawianie opinii i wniosków w sprawach dotyczących lekarzy orzekających i wydających opinie w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz pracy i ubezpieczeń społecznych;
- współpraca z sądami powszechnymi w zakresie wskazywania lekarzy zainteresowanych wydawaniem opinii w sprawach cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych;
- organizowanie spotkań naukowo-szkoleniowych, dyskusyjnych i innych także z udziałem przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, ZUS, NFZ;
- propagowanie funkcji biegłego sądowego i orzecznika;
- informowanie o publikacjach z zakresu opiniowania sądowo-lekarskiego i orzecznictwa;
- współpraca z biegłymi z innych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła i innych umiejętności oraz lekarzami orzekającymi;
- przedstawianie wybranych zagadnień dotyczących pracy zespołu Prezesowi ORL, Prezydium ORL, członkom ORL.

§2
Powierza się Zespołowi ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i karnych wykonywanie zadań z zakresu:
- przedstawianie opinii i wniosków w sprawach dotyczących lekarzy wydających opinie w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej oraz karnych;
- współpraca z sądami powszechnymi oraz powszechnymi jednostkami organizacyjnymi prokuratur w zakresie wskazywania lekarzy zainteresowanych wydawaniem opinii w sprawach odpowiedzialności zawodowej oraz karnych;
- organizowanie spotkań naukowo-szkoleniowych, w tym z udziałem przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz organami ścigania;
- propagowanie funkcji biegłego sądowego i biegłego ad hoc;
- informowanie o publikacjach z zakresu opiniowania sądowo-lekarskiego;

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL w Katowicach.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                    Sekretarz                                                                            Wiceprezes
       Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

                Krystian Frey                                                                      Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2016-09-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-18
Ilość odsłon artykułu 1845