UCHWAŁA Nr 46/2016 ORL

 UCHWAŁA Nr 46/2016

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 października 2016 r.

 

w sprawie: przesunięć wydatków w budżecie Śląskiej Izby Lekarskiej na 2016 rok
 


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie wniosku Prezydium ORL w Katowicach oraz art. 5 pkt. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522), postanawia:

§1

Dokonać przesunięć w pozycjach planowanych wydatków w budżecie Śląskiej Izby lekarskiej, jak w załączniku.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Głównemu Księgowemu.

§3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

                    Sekretarz                                                                               Prezes
       Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

                Krystian Frey                                                                     Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-10-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-18
Ilość odsłon artykułu 1964