UCHWAŁA Nr 57/2016 ORL

 UCHWAŁA Nr 57/2016

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 grudnia 2016 r.
 


w sprawie: liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata oraz minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego
 


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522), §13 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz §14 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach, uchwala, co następuje:

§1
Członkowie rejonu wyborczego dokonują wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Wyborczy VIII kadencji spośród członków tego rejonu wyborczego w stosunku 1 delegat na 43 lekarzy.

§2
Minimalną liczbę członków rejonu wyborczego ustala się na 43, natomiast maksymalną na 550.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                         Sekretarz                                                                               Prezes

           Okręgowej Rady Lekarskiej                                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

                    Krystian Frey                                                                     Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-12-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-18
Ilość odsłon artykułu 1992