UCHWAŁA Nr 58/2016 ORL

 UCHWAŁA Nr 58/2016

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 grudnia 2016 r.

 

w sprawie: zwołania XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach.

 


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U.
2016 r., poz. 522) Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach postanawia:

§1

Zwołać XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach na dzień 8 kwietnia 2017 r.

§2

Do realizacji uchwały zobowiązuje się Sekretarza ORL oraz Dyrektora Biura ŚIL.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezesowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                         Sekretarz                                                                               Prezes

           Okręgowej Rady Lekarskiej                                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

                    Krystian Frey                                                                     Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-12-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-18
Ilość odsłon artykułu 2110