UCHWAŁA Nr 223/2016 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 223/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 28 września 2016 r.

 

w sprawie: dofinansowania członkom Śląskiej Izby Lekarskiej zakupu karnetów sportowych


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, na podstawie art. 5 pkt 19 i 23 w zw. z art. 25 pkt 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 522) zgodnie z upoważnieniem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. (uchwała nr 5/2014ORL w Katowicach), postanawia:

§1
1. Dofinansować członkom Śląskiej Izby Lekarskiej zakup karnetów sportowych nabywanych od spółki OK System Polska S.A. Kwota miesięcznego dofinansowania do każdego zakupionego karnetu uzależniona jest typu karnetu oraz faktu posiadania przez członka ŚIL Karty Dużej Rodziny Lekarskiej. Szczegółowe wskazanie kwoty dofinansowania określa załącznik do niniejszej uchwały.
2. Dofinansowanie zakupu karnetów sportowych nastąpi ze środków budżetowych Komisji Sportu i Rekreacji ORL w Katowicach.

§2
Zobowiązać Główną Księgową do wystawienia członkom Śląskiej Izby Lekarskiej, którym Izba dofinansowała zakup karnetu sportowego niezbędnych dokumentów rozliczeniowych.

§3
Zobowiązać Skarbnika ORL w Katowicach do składania Prezydium ORL w Katowicach kwartalnych informacji o wysokości dofinansowania do zakupu karnetów sportowych.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2016 r.
 

  

                Skarbnik                                                                                    Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

               Jerzy Rdes                                                                         Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-09-28
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-19
Ilość odsłon artykułu 1906