UCHWAŁA Nr 244/2016 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 244/2016

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 5 października 2016 r.

 

w sprawie: przekazania środków finansowych Międzynarodowemu Stowarzyszeniu
Studentów Medycyny IFMSA-Poland

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016r., poz. 522) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Przekazać na podstawie faktury środki finansowe na zakup gadżetów do wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) – ze środków budżetowych – Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-Poland
w Katowicach w związku z organizacją obchodów 60-lecia ich działalności.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

            Skarbnik                                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

         Jerzy Rdes                                                                Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-10-05
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-19
Ilość odsłon artykułu 1905