UCHWAŁA Nr 119/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 119/2012

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 marca 2012 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. 
z 2008 r. Nr 136, poz. 857) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze brak sprzeciwu Komisji Kształcenia ŚIL co do realizacji szkolenia, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „Kurs wyjazdowy języka angielskiego”, który odbędzie się w dniach 26-27.05.2012 r. – ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Osteoporoza w codziennej praktyce reumatologicznej. Niedobory witaminy D – czy to realny problem?”, który odbędzie się w dniu 19.04.2012 r. - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Zastosowanie nowej generacji laserów erbowo-yagowych w stomatologii”, który odbędzie się w dniu 27.03.2012 r. - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego oraz Komisji Stomatologicznej

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Wiceprezesowi ORL Kol. Halinie Borgiel-Marek.                                                     

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek                                                                 Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-03-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-05-29
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2012-05-30
Ilość odsłon artykułu 6493