UCHWAŁA Nr 262/2016 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 262/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 19 października 2016 r.

 

w sprawie: zmiany umowy dzierżawy pomiędzy Śląską Izbą Lekarską a spółką Dom Lekarza sp. z o.o.


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522) i zgodnie z upoważnieniem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. (uchwała ORL w Katowicach nr 5/2014) oraz mając na względzie konieczność dostosowania umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Śląską Izbą Lekarską a spółką Dom Lekarza sp. z o.o. do aktualnie zajmowanej przez spółkę powierzchni, postanawia:

§1

1. Zmienić umowę dzierżawy zawartą w dniu 1.03.2008 r. pomiędzy Śląską Izbą Lekarską i spółką Dom Lekarza sp. z o.o. poprzez jej dostosowanie, jak w przedstawionym projekcie aneksu.
2. Projekt aneksu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Upoważnić Prezesa ORL w Katowicach i Skarbnika ORL w Katowicach do zawarcia aneksu na warunkach opisanych w §1

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                 Skarbnik                                                                       Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

              Jerzy Rdes                                                              Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-10-19
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-20
Ilość odsłon artykułu 2351