UCHWAŁA Nr 311/2016 Prezydium ORL

   UCHWAŁA Nr 311/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 7 grudnia 2016 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016r. poz. 522), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2015 r. poz. 464) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „Psychologia pozytywna w pracy lekarza”, które odbędzie się 24.02.2017 r.
- „Lepiej zapobiegać niż leczyć – o wypaleniu na 20 lat przed nim”, które odbędzie się 27.02.2017 r.
- „Wiek to stan umysłu – psychogeriatria czyli jak rozmawiać ze starszym pacjentem”, które odbędzie się 1.03.2017 r.
- „Lekarz w sytuacji konfliktu – umiejętność negocjacji”, które odbędzie się 2.06.2017 r.
- „Psychoonkologia”, które odbędzie się 26.05.2017 r.
- „Różne oblicza depresji w pracy lekarza”, które odbędzie się 7.06.2017 r.
- Cykl szkoleń: „Pierwszy dyżur w SOR. Niezbędnik dla chcących pracować skutecznie i bez strachu”, które odbędą się:
1. „Zaopatrywanie w ramach ortopedii i traumatologii narządu ruchu” - 12.04.2017 r.
2. „Zaopatrywanie w ramach chirurgii ogólnej” - 19.04.2017 r.
3. „Zaopatrywanie w ramach chirurgii dziecięcej” - 26.04.2017 r.
Pacjent neurologiczny w SOR i izbie przyjęć – 24.05.2017 r.
4. Pacjent pediatryczny w SOR i izbie przyjęć – 10.05.2017 r.
5. Pacjent internistyczny w SOR i izbie przyjęć – 11 i 25.05.2017 r.
- „Zakażenia HIV i AIDS – diagnostyka, leczenie, profilaktyka – w tym postępowanie poekspozycyjne”, które odbędzie się 13.03.2017 r.
- „Niewydolność serca jako schorzenie interdyscyplinarne”, które odbędzie się 14.04.2017 r.
- „Akademia Tyreologii Praktycznej 2017”, które odbędzie się 4.03.2017 r.
- „Śląska Wiosna Internistyczna”, które odbędzie się 18.03.2017 r.
- „Nagłe stany zagrożenia życia z przyczyn sercowo-naczyniowych”, które odbędzie się 28.03.2017 r.
- „Ratownictwo medyczne”, które odbędzie się w okresie styczeń-czerwiec 2017r.
- „Medycyna podróży”, które odbędzie się 22.05.2017 r.
- „Kurs BHP dla pracodawców”, które odbędzie się w kwietniu 2017 r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Odbudowy adhezyjne – rozwiązania klasyczne czy obarczone ryzykiem?”, które odbędzie się 27.01.2017 r.
- „Symptomatologia chorób przenoszonych drogą płciową w jamie ustnej”, które
odbędzie się 10.02.2017 r.
- ze środków Komisji ds. Stomatologicznej

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                   Sekretarz                                                                 Prezes
     Okręgowej Rady Lekarskiej                                      Okręgowej Rady Lekarskiej

               Krystian Frey                                                     Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-12-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-20
Ilość odsłon artykułu 2038