UCHWAŁA Nr 313/2016 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 313/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 7 grudnia 2016 r.

 

w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Programowej Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, działając na podstawie uchwały nr 36/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 14.09.2016r. w sprawie powołania Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej oraz §3 ust. 3 Regulaminu Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 312/2016 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 7.12.2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej uchwala, co następuje:

§1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach powołuje Kol. Jacka Kozakiewicza na Przewodniczącego Rady Programowej Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                   Sekretarz                                                                 Wiceprezes
     Okręgowej Rady Lekarskiej                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

               Krystian Frey                                                          Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2016-12-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-20
Ilość odsłon artykułu 1942