UCHWAŁA Nr 314/2016 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 314/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 7 grudnia 2016 r.

 

w sprawie: powołania Członków Rady Programowej Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, działając na podstawie uchwały nr 36/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 14.09.2016r. w sprawie powołania Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej, §3 ust. 4 Regulaminu Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 312/2016 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 7.12.2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej oraz na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej Jacka Kozakiewicza w związku z uchwałą Nr 313/2016 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 7.12.2016r. uchwala, co następuje:

§1
Powołuje Członków Rady Programowej Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej w składzie:

1) Dr hab. Zygmunt Woźniczka
2) Dr Stanisław Mysiak
3) Dr Karol Makles
4) Dr n. med. Zygfryd Wawrzynek
5) prof. Andrzej Kierzek
6) Dr n. med. Krzysztof Brożek
7) Dr n. med. Jerzy Dosiak
8) Dr n. med. Jan Rauch
9) Dr n. med. Krzysztof Siemianowicz
10) Dr n. med. Mieczysław Dziedzic

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                   Sekretarz                                                                 Wiceprezes
     Okręgowej Rady Lekarskiej                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

               Krystian Frey                                                          Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2016-12-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-20
Ilość odsłon artykułu 2068