UCHWAŁA Nr 326/2016 Prezydium ORL

   UCHWAŁA Nr 326/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 21 grudnia 2016 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016r. poz. 522), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2015 r. poz. 464) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
-„Skuteczne nauczanie w medycynie w oparciu o międzynarodowe standardycz. 1”, kurs doskonalący, który odbędzie się 3.03.2017 r.
-„Skuteczne nauczanie w medycynie w oparciu o międzynarodowe standardycz. 2”, kurs doskonalący, który odbędzie się 31.03.2017 r.
-„Pacjent dobrze poinformowany”, kurs doskonalący, który odbędzie się 10.03.2017 r.
-„Jak zaplanować medyczne spotkanie naukowe, warsztaty, małą konferencję”, kurs doskonalący, który odbędzie się 19.05.2017 r.
-„Podstawy chirurgii”, kurs specjalizacyjny, który odbędzie się w okresie 6–10.03.2017
-„Profesjonalizm i wizerunek w pracy lekarza”, kurs doskonalący, który odbędzie się 12.05.2017 r.
-„Ocena EKG – podstawy i przykłady kliniczne. Spotkanie I”, kurs doskonalący, który odbędzie się 15.03.2017 r.
-„Ocena EKG – podstawy i przykłady kliniczne. Spotkanie II”, kurs doskonalący, który odbędzie się 10.04.2017 r.
-„Ocena EKG – podstawy i przykłady kliniczne. Spotkanie III”, kurs doskonalący, który odbędzie się 27.05.2017 r.
-„Jak zbudować efektywny zespół medyczny i co to jest kultura organizacji”, kurs doskonalący, który odbędzie się 24.03.2017 r.
-„Rozmowa z pacjentem trudnym i trudne rozmowy z chorymi i rodziną. Zasady prawidłowej komunikacji i efektywnej współpracy”, kurs doskonalący, który odbędzie się 7.04.2017 r.
-„Międzynarodowe medyczne spotkania i konferencje naukowe – umiejętność prezentacji i autoprezentacji”, kurs doskonalący, który odbędzie się 21.04.2017 r.
-„Psychiatria środowiskowa”, kurs doskonalący, który odbędzie się 29.03.2017 r.
-„Nowości diagnostyki i terapii w chorobach poza piramidowych” konferencja, która odbędzie się 10.01.2017 r.
-„Stan przedcukrzycowy – metody diagnostyki i terapii”, kurs doskonalący, który odbędzie się 2.03.2017 r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

                   Sekretarz                                                                        Prezes
      Okręgowej Rady Lekarskiej                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

                Krystian Frey                                                            Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-12-21
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-20
Ilość odsłon artykułu 1780