UCHWAŁA Nr 4/2017 OKW w sprawie: ustalenia liczby mandatów dla delegatów, którzy powinni być wybrani w rejonach wyborczych

UCHWAŁA Nr 4/2017

Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach
z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie: ustalenia liczby mandatów dla delegatów, którzy powinni być wybrani w rejonach wyborczych


Okręgowa Komisja Wyborcza w Katowicach, na podstawie uchwały nr 8 /2017 r. Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie utworzenia rejonów wyborczych oraz § 13 ust. 13 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., uchwala, co następuje:


§1
Ustala się liczbę mandatów dla delegatów, którzy powinni być wybrani w poszczególnych rejonach wyborczych. Zestawienie liczby delegatów dla poszczególnych rejonów wyborczych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


                Sekretarz                                                                        Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej                                          Okręgowej Komisji Wyborczej

       Marek Gmerczyński                                                         Stanisław Borysławski
 

Podmiot udostępniający informację inny
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2017-02-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-02-28
Ilość odsłon artykułu 1111