UCHWAŁA Nr 8/2017 ORL

UCHWAŁA Nr 8/2017

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 15 lutego 2017 r.


w sprawie: utworzenia rejonów wyborczych


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.), §13 ust. 1 pkt. 1, ust. 2, 3, 7 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 15 lutego 2017 r., uchwala, co następuje:

§1

1. Tworzy się rejony wyborcze na obszarze działania Śląskiej Izby Lekarskiej na okres VIII kadencji.
2. Rejony wyborcze, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                  Sekretarz                                                                           Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

             Krystian Frey                                                                Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-02-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-06
Ilość odsłon artykułu 1695