UCHWAŁA Nr 10/2017 ORL

UCHWAŁA Nr 10/2017

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 15 lutego 2017 r.

 

w sprawie: koncepcji dalszego funkcjonowania spółki Dom Lekarza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.), wykonując uprawnienia przypisane w Kodeksie spółek handlowych jedynemu wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą Dom Lekarza sp. z o.o. uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 30 grudnia 2015 r., postanawia:

§1
1. Opowiedzieć się za zawieszeniem działalności gospodarczej spółki Dom Lekarza sp. z o.o.
2. Przyjęcie rozwiązania, o którym mowa w ust. 1, wynika z analizy aktualnej sytuacji finansowej spółki, braku możliwości dalszego prowadzenia restauracji na dotychczasowych zasadach oraz potrzeby utworzenia działu administracyjno-gospodarczego Śląskiej Izby Lekarskiej.

§2
Celem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej zaleca się zarządowi spółki podjęcie wszystkich niezbędnych czynności umożliwiających dokonanie takiej zmiany w KRS, w tym rozwiązanie dotychczasowej umowy dzierżawy pomiędzy Śląską Izbą Lekarską a spółką, przekazanie pracowników lub rozwiązanie z nimi umów o pracę oraz uregulowanie pozostałych stosunków prawnych łączących spółkę z innymi podmiotami.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                  Sekretarz                                                                           Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

             Krystian Frey                                                                Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-02-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-06
Ilość odsłon artykułu 1654