UCHWAŁA Nr 17/2017 ORL

UCHWAŁA Nr 17/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 15 marca 2017 r.

 


w sprawie: przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2016.

 


Działając na podstawie art. 25 pkt. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.) Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach postanawia co następuje:


§1

Przyjąć sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2016, stanowiące załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały, celem przedstawienia go Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy
do zatwierdzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

                   Sekretarz                                                                            Prezes
    Okręgowej Rady Lekarskiej                                             Okręgowej Rady Lekarskiej

               Krystian Frey                                                               Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-03-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-06
Ilość odsłon artykułu 1698