UCHWAŁA Nr 20/2017 ORL

UCHWAŁA NR 20/2017

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 15 marca 2017 roku.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 62/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie trybu postępowania w przypadkach
nie wpłacania należnych składek członkowskich na rzecz Śląskiej Izby
Lekarskiej.


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt. 7 oraz art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 522 ze zm.), po zapoznaniu się ze sposobem ewidencjonowania składek członkowskich z okresu sprzed wprowadzania indywidualnych kont, to jest sprzed stycznia 2008 roku, postanawia:

§1

W uchwale nr 62/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie trybu postępowania w przypadkach nie wpłacania należnych składek członkowskich na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej po Paragrafie 4 dodaje się Paragraf 4a w brzmieniu następującym:

„ § 4a. Tryb postępowania w sprawach dochodzenia przez ŚIL nieopłaconych składek członkowskich określony w paragrafach 2 i 3 niniejszej uchwały nie dotyczy członków Śląskiej Izby Lekarskiej posiadających zaległości w opłacaniu należnych składek sprzed 1 stycznia 2008 roku.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stosuje się do spraw wszczynanych po 1 stycznia 2017 roku.

 

                   Sekretarz                                                                            Prezes
    Okręgowej Rady Lekarskiej                                             Okręgowej Rady Lekarskiej

               Krystian Frey                                                               Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-03-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-06
Ilość odsłon artykułu 1722