UCHWAŁA Nr 9/2017 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 9/2017

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 4 stycznia 2017 r.

 

w sprawie: upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez Naczelną Izbę
Lekarską na szkolenie zawodowe

 

W związku z uchwałą Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 18.05.2016r. w sprawie realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego oraz uchwałą Nr 130/16/P-VII Prezydium NRL z dnia 29.07.2016r.
w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego, Prezydium ORL postanawia:

§1

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach rozliczenia kosztów dotacji na szkolenie zawodowe przyznanej uchwałą Nr 130/16/P-VII Prezydium NRL z dnia 29.07.2016r.

§2

Nadzór nad niniejszą uchwałą powierza się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 


               Sekretarz                                                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                              Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                 Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-01-04
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-06
Ilość odsłon artykułu 1583