UCHWAŁA Nr 17/2017 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 17/2017

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 stycznia 2017 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016r. poz. 522), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2015 r. poz. 464) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
„1. Podstawy poprawnego pisania i redakcji: medyczne artykuły naukowe w języku angielskim, 2. Medical education – skuteczne nauczanie w medycynie cz. 1,
3. Medical education – skuteczne nauczanie w medycynie cz. 2,
4. Zarządzanie projektami/ przedsięwzięciami medycznymi – podstawy,
5. Jak planować, by wygrać (z czasem, stresem i budżetem), 6. Wizerunek osobisty, wizerunek lekarza, 7. Jak cię widzą, tak cię piszą – jak żyć bez maski i cieszyć się szacunkiem, 8. Pacjent dobrze poinformowany, 9. Profesjonalizm w życiu zawodowym lekarza”, które odbędą się w okresie 1.02-30.06.2017r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

              Sekretarz                                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                              Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                  Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-01-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-06
Ilość odsłon artykułu 1432