UCHWAŁA Nr 58/2017 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 58/2017

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 1 marca 2017 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016r. poz. 522), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 125) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „Warsztaty ortopedyczne na nieutrwalonych preparatach anatomicznych. Alloplastyka pierwotna stawu biodrowego z dojścia przedniego bezpośredniego (DAA) oraz uzupełnianie ubytków panewkowych”, które odbędą się 1.03-31.12.2017r.
- „Warsztaty ortopedyczne na nieutrwalonych preparatach anatomicznych. Alloplastyka rewizyjna stawu kolanowego”, które odbędą się 28.02-31.12.2017r.
- „Choroba Alzheimera w praktyce lekarza internisty - rozpoznawanie pierwszych objawów, diagnostyka”, który odbędzie się 27.05.2017r.
- E-LEARNING:
1. Rupatadyna – nowa opcja leczenia alergicznych nieżytów nosa u dorosłych i dzieci. Diagnostyka i farmakoterapia ANN. Część 1.
2. Redukcja leczenia- „step-down” – kiedy należy to rozważyć. Zasady leczenia stopniowanego astmy.
3. Dobór optymalnej formy leku szybkodziałającego w leczeniu bólu przebijającego.
4. Astma choroba o przebiegu zmiennym. Leczenie astmy w praktyce lekarza rodzinnego.
5. Dlaczego właśnie pantoprazol jest nam ciągle tak bardzo potrzebny?
6. Rupatadyna – nowa opcja leczenia alergicznych nieżytów nosa u dorosłych i dzieci.
7. Leczenie zaostrzeń astmy.
8. Rozpoznanie i wstępne leczenie astmy oskrzelowej
które odbędą się 1.01.-31.12.2017r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Postępowanie przed Okręgowym Sądem Lekarskim wraz z omówieniem najtrudniejszych pod kątem merytorycznym i proceduralnym spraw w 2016 roku”, który odbędzie się 24.03.2017r.
- ze środków Okręgowego Sądu Lekarskiego


§2

Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3

Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

 

                 Sekretarz                                                                 Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

             Krystian Frey                                                      Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-03-01
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-06
Ilość odsłon artykułu 1601