UCHWAŁA Nr 63/2017 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 63/2017

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 1 marca 2017 r.

 

w sprawie: udzielenia pożyczki


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 522 ze zm.) oraz zgodnie z §1 pkt 2 uchwały nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:
§1

1. Wyrazić zgodę na udzielenie pożyczki Spółce „Dom Lekarza” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a w wysokości 19.000 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych).
2. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                 Skarbnik                                                                 Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

               Jerzy Rdes                                                      Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-03-01
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-06
Ilość odsłon artykułu 1643