UCHWAŁA Nr 77/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 77/2017

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 8 marca 2017 r.

 

w sprawie: przeznaczenie środków finansowych na renowację grobu lekarza
na Cmentarzu Łyczakowskim

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016r. poz. 522), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014) uwzględniając opinię Komisji Historycznej ORL, postanawia:

§1
1. Wyasygnować kwotę 1.500 zł - ze środków budżetowych - na dofinansowanie renowacji grobu Władysława Bylickiego (Bylicki) zasłużonego lekarza lwowskiego usytuowanego na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.
2. Środki finansowe przekazać Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich O/Katowice.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3
Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


            Skarbnik                                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                               Okręgowej Rady Lekarskiej

          Jerzy Rdes                                                    Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-03-08
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-07
Ilość odsłon artykułu 1600