APEL XXX OZL DO LEKARZY CZŁONKÓW ŚIL

Apel
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 2 kwietnia 2011r.

Do lekarzy – członków Śląskiej Izby Lekarskiej


Komisja ds. Emerytów i Rencistów ORL zwraca się z apelem do wszystkich uczestników dzisiejszego Zjazdu o wsparcie w działaniach na rzecz Fundacji „Dom Lekarza Seniora”.
Sprawa dotyczy przekazania 1 % podatku (przy rozliczeniach rocznych) na rzecz w/w Fundacji, w poczuciu solidarności korporacyjnej oraz szacunku do Seniorów naszej ŚIL – ludzi samotnych, wymagających pomocy – potencjalnych mieszkańców Domu Lekarza Seniora.
Liczymy bardzo na wielkie zrozumienie i pomoc, gdyż zakupienie, adaptacja i wyremontowanie w celu dostosowania Domu z myślą o lekarzach seniora, wymagały wielkich nakładów pieniężnych i w dalszym ciągu wymagają środków finansowych na jego utrzymanie. Dom Lekarza Seniora jest zarazem pomnikiem naszych działań samorządowych, a także stanowi zasoby materialne naszej Izby. Obecnie Fundacja Dom Lekarza Seniora otrzymała status organizacji pożytku publicznego, przyznany przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział III Gospodarczy KRS.


Sekretarz                                                                Przewodniczący
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy                      XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Aleksandra Sommerlik-Biernat                            Jarosław Markowski
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2011-04-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-06-24
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2012-06-24
Ilość odsłon artykułu 6978