UCHWAŁA NR 4/2017 XXXVII OZL

UCHWAŁA NR 4/2017


XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 8 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie: wyboru Komisji XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach


XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach, na podstawie §7 regulaminu obrad XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/2017 Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 8.04.2017 r., uchwala co następuje:

§1
Powołać Komisję Mandatową w składzie:
Kol. Janusz Heyda
Kol. Jerzy Rdes
Kol. Tadeusz Urban
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§2
Powołać Komisję Regulaminową w składzie:
Kol. Danuta Korniak
Kol. Stefan Stencel
Kol. Stefan Pojda
Kol. Wojciech Marquardt
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§3
Powołać Komisję Wniosków i Uchwał w składzie:
Kol. Ryszard Szozda
Kol. Mieczysław Dziedzic
Kol. Zbigniew Puszczewicz
Kol. Teresa Bieńko
Kol. Urszula Charciarek
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 


Sekretarz                                                                                   Przewodniczący
XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                    XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś                                                                            Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2017-04-08
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-10
Ilość odsłon artykułu 1217