UCHWAŁA NR 6/2017 XXXVII OZL

UCHWAŁA NR 6/2017

XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 8 kwietnia 2017r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za rok 2016.

 

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach, działając na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.) oraz §12 ust. 5 uchwały nr 14/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Śląskiej Izby Lekarskiej, postanawia:


§1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2016, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Sekretarz                                                                                   Przewodniczący
XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                    XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś                                                                            Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2017-04-08
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-10
Ilość odsłon artykułu 1187