UCHWAŁA NR 10/2017 XXXVII OZL

UCHWAŁA NR 10/2017


XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 8 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2016

 


XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach, działając na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.), postanawia:

§1

Przyjąć sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2016 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Sekretarz                                                                                   Przewodniczący
XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                    XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś                                                                            Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2017-04-08
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-10
Ilość odsłon artykułu 1166