UCHWAŁA Nr 5/2017 OKW w sprawie: ustalenia ostatecznej listy członków rejonów wyborczych oraz liczby mandatów w rejonach wyborczych

 UCHWAŁA Nr 5/2017

Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach
z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie: ustalenia ostatecznej listy członków rejonów wyborczych oraz liczby mandatów w rejonach wyborczych

Okręgowa Komisja Wyborcza w Katowicach, na podstawie uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej nr 8/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia rejonów wyborczych i §13 ust. 13 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., po rozpatrzeniu wniosków lekarzy i lekarzy dentystów o przeniesienie do innych rejonów wyborczych, uchwala, co następuje:

§1
1. Ustala się ostateczne listy członków rejonów wyborczych oraz liczbę mandatów dla delegatów, którzy powinni być wybrani w poszczególnych rejonach wyborczych.
2. Listy członków rejonów wyborczych wraz z liczbą mandatów dla delegatów, którzy powinni być wybrani w danym rejonie stanowią załącznik do niniejszej uchwały.


§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


                  Sekretarz                                                              Przewodniczący
    Okręgowej Komisji Wyborczej                                   Okręgowej Komisji Wyborczej

           Marek Gmerczyński                                                Stanisław Borysławski

Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2017-04-10
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-12
Ilość odsłon artykułu 1130