STANOWISKO NR 1 w sprawie „sieci szpitali”

 STANOWISKO NR 1

XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
 z dnia 8 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie „sieci szpitali”

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach wyraża głębokie zaniepokojenie nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzającą „sieć szpitali”.
Przyjęta ustawa wprowadza radykalne zmiany w zakresie organizacji zarówno opieki szpitalnej, jak i poradni specjalistycznych oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Proponowane rozwiązania mogą mieć również wpływ na zmianę zasad finansowania udzielanych świadczeń. Powyższe działania mogą doprowadzić do chaosu w opiece nad pacjentem oraz faktycznie zmniejszyć dostępność do udzielanych świadczeń.
Zjazd negatywnie ocenia pominięcie w nowelizacji kryteriów jakości, efektywności oraz przeprowadzenia badania pilotażowego. Pominięcie ww. kryteriów w sposób istotny wpłynie na jakość udzielanych świadczeń.
Zjazd stoi również na stanowisku, że wprowadzone zmiany w ww. ustawie nie mogą zachwiać równości prywatnych podmiotów leczniczych w ubieganiu się o publiczne środki przeznaczone na finansowanie opieki zdrowotnej z zachowaniem równowagi w wypełnianiu przez wszystkie podmioty takich samych obowiązków.
 

 Sekretarz                                                           Przewodniczący

XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy                  XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś                                                     Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2017-04-08
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-26
Ilość odsłon artykułu 1142