UCHWAŁA Nr 2/2017 Prezydium OKW w sprawie: przyjęcia rezygnacji z kandydowania na delegata

Uchwała nr 2/2017
Prezydium Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach
z dnia 29 maja 2017 r.


w sprawie: przyjęcia rezygnacji z kandydowania na delegata


Prezydium Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach, na podstawie §3 ust. 1 Regulaminu okręgowej komisji wyborczej stanowiącego załącznik do uchwały nr 15 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu okręgowej komisji wyborczej,
w związku z rezygnacją lek. dent. Marii Pisarczyk z kandydowania na delegata na VII kadencję złożoną w piśmie z dnia 22.05.2017 r. postanawia:


§1
Przyjąć rezygnację lek. dent. Marii Pisarczyk z kandydowania na delegata na VII kadencję.

§2
1. Dokonać adnotacji o treści „rezygnacja kandydata” na liście kandydatów na delegatów stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 7/2017 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie sporządzenia i zamknięcia listy kandydatów na delegatów.
2. W listach kandydatów na delegatów, publikowanych na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej oraz udostępnionych w siedzibie Izby, uwzględnić adnotację, o której mowa w ust. 1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

 

 

              Sekretarz                                                                                         Przewodniczący
Okręgowej Komisj  Wyborczej                                                         Okręgowej Komisji Wyborczej
 

       Marek Gmerczyński                                                                          Stanisław Borysławski
 

 


 

Podmiot udostępniający informację inny
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2017-05-29
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-05-31
Ilość odsłon artykułu 1081