informacja dot. przypisywania lekarzy do rejonów wyborczych

W przypisywaniu lekarzy do poszczególnych rejonów wyborczych, Komisja Wyborcza kierowała się zasadami, które funkcjonują od I kadencji tzn.
1. główne miejsce zatrudnienia (zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub określone przez lekarza)
2. miejsce wykonywania prywatnej praktyki (w przypadku prowadzenia wyłącznie własnej działalności)
3. miejsce zamieszkania (lekarz niewykonujący zawodu)
4. ostatnie miejsce wykonywania zawodu w przypadku lekarzy, którzy:
a. nie posiadają zamieszkania na terytorium działania naszej Izby oraz nie wykonują
zawodu
b. nie posiadają miejsca zamieszkania na terenie RP oraz nie wykonują zawodu

W przypadku lekarzy, którzy mają zgłoszoną wyłącznie działalność w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w różnych miejscowościach, postanowiono wzorować się zasadą
z poprzedniej kadencji tj. jeżeli lekarz posiada zarejestrowanych więcej niż 1 podmiot działalności, korelowano adres zamieszkania z miejscem działalności leczniczej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy lekarz wraz z biuletynem PRO MEDICO otrzymał wykaz rejonu do którego został przypisany i miał możliwość zmiany tego rejonu w ciągu 30 dni od daty opublikowania imiennych list rejonów wyborczych.
 

Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-06-08
Ilość odsłon artykułu 1104