UCHWAŁA Nr 25/2017 ORL

 UCHWAŁA Nr 25/2017

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie: ustalenia ostatecznej liczby mandatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy
VIII kadencji

 


Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016 r., poz. 522 ze zm.) oraz §14 ust. 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., oraz na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 10.04.2017 r. uchwała się, co następuje:

§1

Ustala się ostateczną liczbą mandatów dla delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy
w Katowicach VIII kadencji w liczbie 391.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

            Sekretarz                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

        Krystian Frey                                                      Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-04-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-06-25
Ilość odsłon artykułu 1274