UCHWAŁA Nr 34/2017 ORL

 UCHWAŁA Nr 34/2017

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 10 maja 2017 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie art. 29 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.) w związku z §2 ust. 1 i §3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Zdrowa i Opieki Społecznej z dnia 11.05.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. z 1999 r. Nr 47, poz. 480) oraz uchwały nr 33/2017 ORL w Katowicach w sprawie ustalenia składu liczbowego Komisji Bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej, postanawia:

§1
Powołać Komisję Bioetyczną w następującym składzie:

1. dr n. med. Jan Cieślicki - choroby wewnętrzne, pulmonologia
2. prof. dr hab. n. med. Anita Olejek - położnictwo i ginekologia
3. prof. dr hab. n. med. Antoni Hrycek - choroby wewnętrzne
4. dr hab. n. med. Edyta Machura - pediatria, alergologia
5. prof. dr hab. n. med. Władysław Nasiłowski - medycyna sądowa
6. prof. dr hab. n. med. Wanda Romaniuk - okulistyka
7. dr hab. n. med. Grażyna Sobol – Milejska - pediatria, onkologia dziecięca
8. prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada - chirurgia, medycyna ratunkowa,
zdrowie publiczne
9. dr n. med. Barbara Kuśnierz - choroby wewnętrzne, kardiologia
10. prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz - stomatologia ogólna, stomatologia
zachowawcza z endodoncją
11. mgr Czesława Brylak-Kozdraś - pielęgniarka
12. dr hab. Danuta Ślęczak-Czakon - filozof
13. dr farm. Izabela Majewska - farmaceuta
14. ks. mgr Jarosław Wolski - duchowny
15. dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ – prawnik.

§2
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


              Sekretarz                                                      Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej                          Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                           Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-05-10
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-06-25
Ilość odsłon artykułu 1374