APEL XXX OZL W SPRAWIE ZMIANY USTAWY

Apel
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 2 kwietnia 2011r.
w sprawie zmiany art. 132 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych


XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej z apelem o podjęcie działań mających na celu zmianę zapisu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r., nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) uniemożliwiającego lekarzowi łączenie zatrudnienia w ZOZ, który posiada umowę z NFZ ze świadczeniem usług medycznych w prywatnej praktyce w ramach kontraktu z NFZ. Zapis ustawy w znacznym stopniu utrudnia wykonywanie zawodu szczególnie lekarzom specjalistom posiadającym więcej niż jedną specjalizację i zmniejsza dostępność pacjentów do tych lekarzy.

 

Sekretarz                                                           Przewodniczący
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy                 XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Aleksandra Sommerlik-Biernat                       Jarosław Markowski 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2011-04-02
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-06-24
Ilość odsłon artykułu 6032