UCHWAŁA NR 4/2011 XXX OZL

UCHWAŁA NR 4/2011
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 2 kwietnia 2011 r.
w sprawie: wyboru Komisji XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy.

 

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy na podstawie §7 regulaminu obrad XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2011 r. XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 2 kwietnia 2011 r. uchwala co następuje:


§1
Powołać Komisję Mandatową w składzie:
Kol. Tadeusz Dragan
Kol. Janusz Heyda
Kol. Adam Blecharz
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.
§2
Powołać Komisję Regulaminową w składzie:
Kol. Stefan Pojda
Kol. Wojciech Marquardt
Kol. Danuta Korniak
Kol. Stefan Stencel
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.
§3
Powołać Komisje Uchwał i Wniosków w składzie:
Kol. Mieczysław Dziedzic
Kol. Ryszard Szozda
Kol. Jacek Gawron
Kol. Wacław Kozioł
Kol. Ewa Paszek
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Sekretarz                                                              Przewodniczący
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy                     XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Aleksandra Sommerlik-Biernat                           Jarosław Markowski 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2011-04-02
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-06-24
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2012-06-24
Ilość odsłon artykułu 7445