UCHWAŁA NR 3/2011 XXX OZL

UCHWAŁA NR 3/2011
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 2 kwietnia 2011 r.
w sprawie: wyboru i zadań Przewodniczącego i Prezydium XXX Okręgowego Zjazdu
Lekarzy.

 

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy działając na podstawie §5 i 6 regulaminu obrad XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2011 r. XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 2 kwietnia 2011 r. - uchwala co następuje:


§1
Powołać Kol. Jarosława Markowskiego na stanowisko Przewodniczącego XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach i powierzyć mu zadania wynikające z §6 ust. 1 regulaminu obrad XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy.
§2
Powołać Prezydium XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach w składzie:
1. Przewodniczący Zjazdu - Jarosław Markowski
2. Z-ca Przewodniczącego Zjazdu – Jan Cieślicki
3. Z-ca Przewodniczącego Zjazdu – Wojciech Drozd
4. Sekretarz – Aleksandra Sommerlik-Biernat
5. Z-ca Sekretarza – Marek Gmerczyński
6. Z-ca Sekretarza – Bartłomiej Kiszka
7. Z-ca Sekretarza – Bogdan Kolebacz
8. Z-ca Sekretarza – Dariusz Dobosz
i powierzyć im zadania wynikające z §6 regulaminu obrad XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Sekretarz                                                             Przewodniczący
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy                   XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Aleksandra Sommerlik-Biernat                         Jarosław Markowski

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2011-04-02
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-06-24
Ilość odsłon artykułu 5932