UCHWAŁA Nr 155/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 155/2017

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 17 maja 2017 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016r. poz. 522), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 125) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
1) „Nowe podejście do leczenia i diagnozowania migreny oraz choroby Parkinsona”, które odbędzie się 27.05.2017r.
2) „Diagnostyka ultrasonograficzna jamy brzusznej w teorii i praktyce – kurs podstawowy”, które odbędzie się 1.09-31.12.2017r.
3) „Ratownictwo medyczne”, które odbędzie się 23.10-8.12.2017r.
4) „Choroby układu sercowo-naczyniowego w pytaniach z Lekarskiego Egzaminu Końcowego”, które odbędzie się 26.06.2017r.
5) „Działalność Sekcji Kształcenia Specjalizacyjnego na Śląsku”, które odbędzie się 23.05.2017r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
6) „Wizerunek lekarzy widziany z wielu perspektyw”, które odbędzie się 20.06.2017r. - ze środków Okręgowej Rady Lekarskiej
7) „Rola Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w postępowaniach w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarza i lekarza dentysty”, które odbędzie się 19.05.2017r. – ze środków Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
8) Rola sędziego OSL w postępowaniach w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarza i lekarza dentysty, które odbędzie się 19.05.2017r. – ze środków Okręgowego Sądu Lekarskiego

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                Sekretarz                                                                    Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

             Krystian Frey                                                       Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-05-17
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-06-25
Ilość odsłon artykułu 1386