UCHWAŁA Nr 161/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 161/2017

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 17 maja 2017 r.

 

w sprawie: organizacji IV Konferencji Andrzejki Stomatologiczne


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 13 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015r. poz. 651 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na organizację IV Konferencji Andrzejki Stomatologiczne –
ze środków budżetowych Komisji Stomatologicznej- w terminie 24-26 listopada 2017 r., które odbędą się w Wiśle dla 200 uczestników.
2. Uczestnicy dokonają odpłatności zgodnie z zasadami ustalonymi przez Komisję Stomatologiczną ORL.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

 

                Sekretarz                                                                     Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

             Krystian Frey                                                           Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-05-17
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-06-25
Ilość odsłon artykułu 1492