UCHWAŁA Nr 162/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 162/2017

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 17 maja 2017 r.

 

w sprawie: dofinansowania wydania książki.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016r. poz. 522) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Dofinansować kwotą w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) – ze środków budżetowych – wydanie książki „Między Śląskiem, a Wileńszczyzną”
Krystyny Heski-Kwaśniewicz, Joanny Januszewskiej-Jurkiewicz.

§2

Zobowiązać Zastępcę Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

                Skarbnik                                                                     Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jerzy Rdes                                                            Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-05-17
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-06-25
Ilość odsłon artykułu 1492