STANOWISKO Prezydium ORL w sprawie powołania w Sejmie RP „Parlamentarnego Zespołu dla Przywrócenia Zasad Moralnych w Medycynie”

 STANOWISKO

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 24 maja 2017r.


w sprawie powołania w Sejmie RP „Parlamentarnego Zespołu dla Przywrócenia Zasad Moralnych w Medycynie”


Nie ulega wątpliwości, że zasady moralne są niezbędne każdemu człowiekowi i konieczne do wykonywania zawodu, zwłaszcza zawodów zaufania publicznego. Decydują o zachowaniu i dbałości o porządek społeczny oraz zapewniają społeczeństwu poczucie bezpieczeństwa i ładu. Pomagają w przeciwstawianiu się niepożądanym zachowaniom i przewidywaniu konsekwencji podjętych działań. Pełnią rolę drogowskazów, które wyznaczają człowiekowi drogę, jaką należy w życiu podążać.
Jednak wskazywanie zasad moralnych, ich ocenianie, zalecanie czy nakazywanie ich przestrzegania jest szczególnie trudne i wymaga wyjątkowej mądrości i delikatności. Nie powinno być elementem żadnej gry politycznej.
Wszyscy absolwenci uczelni medycznych w Polsce, rozpoczynając pracę lekarza, składają przyrzeczenie lekarskie, które znajduje się we wstępie do Kodeksu Etyki Lekarskiej. Przyrzekamy w nim służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek. Jest to istotą naszego powołania.
W medycynie, zakwalifikowanie postępowania jako niezgodne z zasadami moralnymi może zależeć od prezentowanego światopoglądu, np. w odniesieniu do istotnego rozwoju medycyny m.in. w zakresie prokreacji i położnictwa. Wiele tych działań uważanych jest, w wybranych przypadkach, za niezbędne i uznane za godne ludzkiego życia osiągnięcia. Jeżeli zdarzenia, świadczące o nieprzestrzeganiu zasad moralnych przez pracowników ochrony zdrowia mają miejsce, to najpewniej są one jednostkowe i nie występują częściej niż w innych zawodach. W medycynie, zdarzeniami takimi natychmiast zajmują się samorządowe struktury dyscyplinarne: rzecznicy odpowiedzialności zawodowej i sądy lekarskie na poziomie okręgowych izb lekarskich oraz Naczelnej Izby Lekarskiej, podobnie dzieje się w izbach pielęgniarek i położnych jak i w organizacjach samorządowych innych zawodów medycznych.
Zgodnie z powyższym, szanując prawo parlamentarzystów do podejmowania debat we wszystkich istotnych dziedzinach życia społecznego, należy zauważyć, że nadużyciem jest niczym nieuprawnione nadanie takiej nazwy zespołowi przez autorów, którzy wraz z powołanymi członkami zespołu pełniąc rolę posłów, uznali się za osoby właściwe do wyznaczania zasad moralnych w medycynie. Można mieć uzasadnioną obawę, że jednym z powodów utworzenia przywołanego Zespołu Parlamentarnego jest błędne przekonanie określonej grupy posłów w polskim Sejmie o zaniku zasad moralnych wśród znaczącej części pracowników ochrony zdrowia, a przynajmniej dramatyczne załamanie się ich przestrzegania.
Nie można jednak naszym zdaniem wykluczyć, że istotnym powodem utworzenia Zespołu jest przygotowywanie wprowadzenia w medycynie rządów autorytarnych, opartych np. o jeden światopogląd, co wymaga zdecydowanego sprzeciwu.

 

                Sekretarz                                                                        Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

              Krystian Frey                                                            Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-05-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-06-25
Ilość odsłon artykułu 1605