UCHWAŁA Nr 175/2017 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 175/2017

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 31 maja 2017 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

 

Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016r. poz. 522), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 125) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
1) „Leczenie wad klasy II z wykorzystaniem zmodyfikowanego aparatu czynnościowego Herbsta”, które odbędzie się 29.09.2017r.
2) „Inteligencja emocjonalna, czyli empatyczny kontakt lekarza z pacjentem”, które odbędzie się 4.10.2017r.
3) „Komunikacja niewerbalna w kontakcie z pacjentem (praca z własnym głosem, intonacją)”, które odbędzie się 20.11.2017r.
4) „Jak skutecznie komunikować się z pacjentem”, które odbędzie się 18.09.2017r.
5) „Lekarz w sytuacji konfliktu – umiejętności negocjacji”, które odbędzie się 11.10.2017r.
6) „II jesienne spotkania opiekunów specjalizacji z medycyny rodzinnej i ich podopiecznych. Nadciśnienie tętnicze w praktyce lekarza rodzinnego.”, które odbędzie się 21.10.2017r.
7) „Pracować w poz i przetrwać. Chirurgia w poz.”, które odbędzie się 15.11.2017r.
8) „Pracować w poz i przetrwać. Choroby wieku dziecięcego w poz”, które odbędzie się 22.11.2017r.
9) „Pracować w poz i przetrwać. Pacjent internistyczny w poz część I”, które odbędzie się 29.11.2017r.
10) „Pracować w poz i przetrwać. Pacjent internistyczny w poz część II”, które odbędzie się 6.12.2017r.
11) „Pracować w poz i przetrwać. Podstawy ortopedii i traumatologii w poz.”, które odbędzie się 8.11.2017r.
12) „Stres i wypalenie zawodowe w pracy lekarza”, które odbędzie się 27.09.2017r.
13) „Szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych realizowane na terenie szpitali”, które odbędzie się 1.09-31.12.2017r.
14) „Zarządzanie czasem w praktyce lekarza i lekarza dentysty”, które odbędzie się 27.11.2017r.
15) Język angielki, który odbędzie się w okresie październik 2017 – czerwiec 2018r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2

Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3

Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                Sekretarz                                                                   Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                     Okręgowej  Rady Lekarskiej


           Krystian Frey                                                        Jacek Kozakiewicz                                        

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-05-31
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-07-08
Ilość odsłon artykułu 1152