UCHWAŁA Nr 186/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 186/2017

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 7 czerwca 2017 r.

 

w sprawie: upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
                   do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez Naczelną Izbę
Lekarską na szkolenie zawodowe

 

W związku z uchwałą Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 23.11.2016r. w sprawie realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego oraz uchwałą Nr 35/17/P-VII Prezydium NRL z dnia 10.02.2017r., Prezydium ORL postanawia:

§1

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach rozliczenia kosztów dotacji na szkolenie zawodowe przyznanej uchwałą Nr 35/17/P-VII Prezydium NRL z dnia 10.02.2017r.

§2

Nadzór nad niniejszą uchwałą powierza się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                Sekretarz                                                                       Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                       Okręgowej  Rady Lekarskiej


            Krystian Frey                                                           Jacek Kozakiewicz                                        

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-06-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-07-08
Ilość odsłon artykułu 1168