UCHWAŁA Nr 190/2017 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 190/2017

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 7 czerwca 2017 r.

 

w sprawie: przekazania środków finansowych na dofinansowanie obchodów 150-lecia
Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016r., poz. 522) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1
1. Przekazać środki finansowe pokrycie kosztów udziału 6 lekarzy z Białorusi i 1
z Ukrainy tj.:
- dr Kazimierza Jodkowskiego – prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
na Grodzieńszczyźnie i 2 członków tego Towarzystwa
- dr Marii Syczewskiej – prezes Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w Baranowiczach
i 2 członków tego Stowarzyszenia
- dr Olgi Bondariewy – prezes Polskiego Koła Lekarskiego przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Zaporożu
do wysokości 10.500 zł w uroczystościach w związku z 150-leciem Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego, które odbędą się w dniach 19-21 października 2017r.
we Lwowie.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1 zostaną pokryte na podstawie faktur ze środków budżetowych.

§2
Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3
Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

                Skarbnik                                                                       Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                       Okręgowej  Rady Lekarskiej


             Jerzy Rdes                                                             Jacek Kozakiewicz                                        

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-06-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-07-08
Ilość odsłon artykułu 1198