UCHWAŁA NR 11/2011 XXX OZL

UCHWAŁA NR 11/2011
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 2 kwietnia 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Lekarskiego.

 

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy działając na podstawie art. 24 pkt. 3 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2.12.2009 r. (Dz.U. 2009 Nr 219 poz. 1708) postanawia:

§1
Zatwierdzić sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2010, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz                                                                        Przewodniczący
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy                              XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Aleksandra Sommerlik-Biernat                                    Jarosław Markowski


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2011-04-02
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-06-24
Ilość odsłon artykułu 6094